Principal Investigator

Daniel Giammar

Ph.D., P.E.

Phone: 314-935-6849

Email: giammar@wustl.edu

Curriculum Vita

Current Ph.D. students

Anushka Mishrra

Anushka is a 5th-year PhD candidate in the ACL.

Neha Sharma

Neha is a 5th-year PhD candidate in the ACL.

Yihang Yuan

Yihang is a 2nd-year PhD student in the ACL. 

Elmira Ramazanova

Elmira is a 1st-year PhD student in the ACL. 

Yao Ma

Yao is a 3rd-year PhD student in the ACL.

Xicheng He

Xicheng is a 1st-year PhD student in the ACL.

Undergraduate & Master Student Researchers

Max Trachtenberg

Max Trachtenberg is a sophomore at WUSTL studying Environmental Engineering

    

Visiting students and scholars

    

      

Lab Alumni

Ph.D.

 • Weiyi Pan, 2022
 • Anshuman Satpathy, 2021
 • Yeunook Bae, 2019
 • Chao Pan, 2018
 • Zezhen Pan, 2017
 • Wei Xiong, 2017
 • Vrajesh Mehta, 2014
 • Fei Wang, 2013
 • Zimeng Wang, 2013
 • Yin Wang, 2012
 • Lin Wang, 2010
 • Abhas Singh, 2010
 • Yanjiao Xie, 2010
 • Hui Zeng, 2008
 • Liyun Xie, 2007

Post-doc

 • Rachel Wells, 2015-2018
 • Jose Manuel Cerrato, 2010-2013
 • Yun Luo, 2009-2011
 • Lisa Blue, 2009-2010
 • Kai-Uwe Ulrich, 2006-2009
 • Beizhan Yan, 2006-2007
 • Zhiwen Yuan, 2004-2005

Master and Undergraduate

 • Eloise Thompson, 2023, UG
 • Jake Muilenburg, 2021, UG
 • Elizabeth Johnson, 2021, UG.
 • Lia Schattner, 2020, UG.
 • Ziqi Wang, 2020, M.S.
 • Wei Wan, 2010, M.S.
 • Kate Nelson, 2009, M.S.
 • James Noel, 2007, M.S.

Visiting Students and Scholars

 • Kyle Chardi, 2019-2020, PhD student, University of Vienna 
 • Guiwei Li, 2019-2020, PhD student, CAS
 • Xiaoliu Huangfu, 2018-2019, Professor, Chongqing Uni.
 • Ao Qian, 2018-2019, PhD student, China University of Geosciences (Wuhan)
 • Peng Liao, 2016-2017, PhD student, China University of Geosciences (Wuhan)
 • Amit Agrawal, 2012, PhD student, IIT Bombay
 • Lokeshappa Bassapa, 2011, PhD student, IIT Bombay
 • Yu Wang, 2005, PhD student